Wydawanie warunków technicznych
czwartek, 23 wrzesień 2010.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 39 wydaje warunki techniczne niezbędne do przyłączenia się do kanalizacji oraz podpisania umowy na odbiór ścieków dla miejscowości Julianów i Józefosław oraz dla osiedla Orężna w Piasecznie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem: tel. 22 750-23-20, 701-54-00, adres internetowy www.pwikpiaseczno.pl.