Podpisywanie umów na odbiór ścieków
wtorek, 10 listopad 2009.

Informujemy, że obecnie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków można podpisywać wyłącznie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, przy ul. Żeromskiego 39 (www.pwikpiaseczno.pl). Zlikwidowany został punkt podpisywania umów w przedsionku sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.