czwartek 20 czerwiec 2019

 
Priorytety | Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.

Priorytety, jakie będą realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska:
  • poprawa jakości wód powierzchniowych,
  • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
  • poprawa jakości powietrza,
  • racjonalizacja gospodarki odpadami,
  • ochrona powierzchni ziemi,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego