czwartek 20 czerwiec 2019

 
Największa w historii Piaseczna inwestycja pomyślnie zakończona | Drukuj |
poniedziałek, 25 październik 2010.

W piątek, 22 października gmina Piaseczno uroczyście otworzyła miejską oczyszczalnię, kończąc tym samym największy w historii gminy ekologiczny projekt warty ok. 360 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości ok. 125 mln zł (31,7 mln EUR).

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Piaseczna Józef Zalewski, Radca Ministra Środowiska Grażyna Hadjiraftis, w imieniu Marszałka Mazowsza Radna Sejmiku Mazowieckiego Erwina Ryś – Ferens, Wiceprezes NFOŚiGW Andrzej Nocoń, w imieniu Rady Miejskiej w Piasecznie Mariusz Słowik, Prezes Safege S.A. Mieczysław Iciachowski, przedstawiciel generalnego wykonawcy firmy Hydrobudowa Polska S.A. Leszek Mamoński oraz emerytowany kierownik JRP Maciej Ciechomski. Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi Proboszcz parafii św. Anny ks. kanonik Dariusz Gas dokonał poświęcenia obiektu życząc obsłudze oczyszczalni bezawaryjnej pracy a mieszkańcom zadowolenia z ukończenia tak ogromnej i pożytecznej inwestycji.

Ogromny wysiłek zarówno finansowy jak i merytoryczny ze strony gminy przyniósł wspaniałe wyniki. Mieszkańcy Piaseczna, dzięki ukończonemu projektowi „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie”, zyskali nowoczesny system odbierania oraz oczyszczania ścieków, na który składa się m.in. dwukrotnie powiększona miejska oczyszczalnia ścieków. Projekt, zauważony i doceniany przez różne gremia, stał się przykładem dla innych samorządów jak wzorowo realizować przedsięwzięcia z branży ochrony środowiska. Wiele grup studialnych z Europy i ze świata, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjeżdżają do Piaseczna, aby przyjrzeć się pracy naszej oczyszczalni i zastosowanym w niej nowoczesnym technologiom. Piaseczyński projekt znalazł się również w publikacji Komisji Europejskiej wśród najlepszych przykładów inwestycji w obszarze ochrony środowiska współfinansowanych przez Unię Europejską.

Miejska oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Pracuje w układzie 3-stopniowego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami, ujmującymi biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu. Jej moc przerobowa została zwiększona z 10 800 m3/d do 20 000 m3/d. Oczyszcza ścieki zarówno komunalne, przemysłowe jak i deszczowe. Ma wprowadzoną maksymalną automatyzację pracy i prostotę obsługi. Docelowo może obsłużyć ok. 55 tys. mieszkańców, a obecnie obejmuje 34 tys. mieszkańców z terenu wschodniej części Piaseczna, wsi Julianów, Józefosław, Żabieniec, Jastrzębie, Siedliska, Chylice, Chyliczki oraz z osiedla Orężna. Zastosowany system odzysku biogazu uzyskiwanego z fermentacji osadów umożliwia ogrzanie obiektów na oczyszczalni a nowoczesny ciąg przeróbki i suszenia osadów prowadzi do odwodnienia osadu w 90-95 %. Powstały w ten sposób granulat jest bezpieczny pod względem higieniczno-sanitarnym i może być wykorzystany przyrodniczo oraz spalany w różnego rodzaju piecach. W ramach inwestycji wykonano też nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, zhermetyzowany i niwelujący nieprzyjemne zapachy.

Fot. - Burmistrz Piaseczna Józef Zalewski dokonuje przecięcia wstęgi na uroczystości otwarcia oczyszczalni w asyście Prezesa Safege S.A. Mieczysława Iciachowskiego. Fotografię wykonał Ł. Wyleziński.

Projekt "Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie" współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.