czwartek 20 czerwiec 2019

 
Realizacja projektu
| Drukuj |
wtorek, 28 kwiecień 2009.
Zadanie I – „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym
tel. 022 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu

Wykonawca:
HYDROBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo;
e-mail: polska@hbp-sa.pl

Przedstawiciel Wykonawcy: Leszek Mamoński, tel. kom. 0 603 065 346
Kierownik Budowy: Marcin Majorek, tel. kom. 0 661 403 007

Zadanie II – część 1: „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz rozbudowa pompowni Raszyńska”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym
tel. 022 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA TECHNIK Spółka Jawna; Osiedle Cechowe 31; 64-840 Budzyń, piaseczno@ata-technik.com.pl

Przedstawiciel Wykonawcy: Krzysztof Michalak, tel. kom. 509 396 103
Kierownik Budowy: Krzysztof Michalak, tel. kom. 509 396 103


Zadanie II – część 2: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym
tel. 022 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 73,
96-100 Skierniewice
PROKOM Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa
e-mail: fambud@fambud.com.pl

Przedstawiciel Wykonawcy: Andrzej Toczyski, tel. kom. 0 601 692 226
Kierownik Budowy: Jarosław Szymański, tel. kom. 0 691 944 807


Zadanie II – część 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym – etap VI i VIa”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym
tel. 022 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
WODROL - PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków; e-mail: wodrol.pruszkow@wp.pl
PROKOM Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa

Przedstawiciel Wykonawcy: Marian Lesiński, tel. kom. 0 501 130 892
Kierownik Budowy: Marian Lesiński, tel. kom. 0 501 130 892


Zadanie II – część 4: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Siedliskach – etap I”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Paweł Rogowicz – Podinspektor ds. technicznych Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu

Wykonawca: Konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin,
e-mail: info@interbud.com.pl
ENERGOPOL-LUBLIN S.A.

Przedstawiciel Wykonawcy: Marian Wojtowicz, tel. kom. 0 509 748 752
Kierownik Budowy: Bogdan Tarnowski, tel. kom. 0 509 748 754


Zadanie III – część 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym – etap II/2”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Paweł Rogowicz – Podinspektor ds. technicznych Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
REM-WOD Sp. z o.o., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce;
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

Przedstawiciel Wykonawcy: Wojciech Kołodziejczyk, tel. kom. 0 508 281 979
Kierownik Budowy: Jan Pałka, tel. kom. 0 508 281 974


Zadanie III – część 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chylicach”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Paweł Rogowicz – Podinspektor ds. technicznych Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu

Wykonawca: WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów

Przedstawiciel Wykonawcy: Tomasz Czajkowski, tel. kom. 0 504 094 215
Kierownik Budowy: Jerzy Michno, tel. kom. 0 504 094 210


Zadanie III – część 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym – etap IV”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Paweł Rogowicz – Podinspektor ds. technicznych Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu

Wykonawca: POL-AQUA S.A., ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno

Przedstawiciel Wykonawcy: Andrzej Kiliś, tel. kom. 0 601 946 035
Kierownik Budowy: Janusz Górczak, tel. kom. 0 693 920 226


Zadanie IV – część 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Orężna – etap III”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Magdalena Kopycka – Inspektor w Zespole Technicznym Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: kopycka@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
INTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów

Przedstawiciel Wykonawcy: Tomasz Czajkowski, tel. kom. 0 504 094 215
Kierownik Budowy: Jerzy Michno, tel. kom. 0 504 094 210

Zadanie IV – część 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Jastrzębiu – etap II”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Paweł Rogowicz – Podinspektor ds. technicznych Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
INTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów

Przedstawiciel Wykonawcy: Marian Wójtowicz, tel. kom. 0 509 748 752
Kierownik Budowy: Adam Bombolewski, tel. kom. 0 513 073 863

Zadanie IV – część 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jesówce"

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Magdalena Kopycka – Inspektor w Zespole Technicznym Projektu
tel. 022 70 17 646; e-mail: kopycka@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
INTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów

Przedstawiciel Wykonawcy: Tomasz Czajkowski, tel. kom. 0 504 094 215
Kierownik Budowy: Roman Więcek, tel. kom. 0 502 327 837

Zadanie IV – część 4: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Julianowie i Józefosławiu”

Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy:
Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym Projektu
tel. 022 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu

Wykonawcy: Konsorcjum firm
INTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów

Przedstawiciel Wykonawcy: Tomasz Czajkowski, tel. kom. 0 504 094 215, e-mail: czajkowski@wodrol.pl
Kierownik Budowy: Marian Błoński, tel. kom. 0 502 323 488

Budowę kanalizacji w ul. Osiedlowej wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A.
Przedstawiciel Wykonawcy: Marian Wójtowicz, tel. kom. 0 509 748 752, e-mail: p.r.i.energopollublin@neostrada.pl
Kierownik Budowy: Bogdan Tarnowski, tel. 0 509 748 754