czwartek 20 czerwiec 2019

 
Zamówienia publiczne
| Drukuj |
czwartek, 05 kwiecień 2007.
Numer i opis kontraktu Data i miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Data podpisania umowy

Nazwa Wykonawcy (w przypadku podpisanych kontraktów) Link do ogłoszenia
Kontrakt nr 8, Wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadań inwestycyjnych, w tym zawarte:
Między 06.08. a 14.09.2004 Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno szczegóły poniżej szczegóły poniżej szczegóły poniżej
8.1 „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej.” 13.08.2004 24.09.2004 Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. WENDE Ryszard ul. Ks. Skorupki 4 m 2 05-220 Zielonka
link - kliknij, aby zobaczyć szczegóły
8.2 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Julianowie i Józefosławiu wraz z odcinkiem kolektora grawitacyjnego i kanału deszczowego dla miasta Piaseczna.” 06.08.2004 24.09.2004 BIATEL -Systemy Dostępowe Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 2/2 15-245 Białystok
link - kliknij, aby zobaczyć szczegóły


8.3
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesówka”
06.08.2004 24.09.2004 KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. Północna 27/29 p.320
91-420 Łódź
8.4 „Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 13 km oraz 260 szt. przykanalików w Chylicach.” 06.08.2004 24.09.2004 ELIOT BLMT Jarosz
ul. Partyzantów 13C/8
80-254 Gdańsk
8.5
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Górne, etap VI i VI a.”
06.08.2004 24.09.2004 KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. Północna 27/29 p.320
91-420 Łódź
8.6
„Kompletny projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabieniec i Jastrzębie (etap II).”
06.08.2004 24.09.2004 ELIOT BLMT Jarosz
ul. Partyzantów 13C/8
80-254 Gdańsk
8.7
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz projektu modernizacji i rozbudowy pompowni wodociągowej ‘Raszyńska’ w Piasecznie.”
14.09.2004 15.10.2004 INSTALAND Andrzej Białecki
ul. Jana Cybisa 6/46
02-784 Warszawa
Kontrakt nr 5, Usługi „Opracowanie SIWZ dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie” 09.09.2005r. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 04.11.2005 31.08.2006 (umowa dodatkowa) BUD-INVENT Sp. z o.o.
ul. Tykocińska 42/19
03-545 Warszawa Nowy adres:
Ul. Filtrowa 67D lok.111
02-055 Warszawa
Kontrakt nr 7, Usługi „Nadzór nad realizacją Projektu” 03.11.2005 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr 2005/S 211-208636 03.11.2005r BZP Nr 249 poz. 57 922

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 24.10.2005; Tablica ogłoszeń, 24.10.2005
21.03.2006 Societe Anonyme Francaise d’Etudes et de Gestion SAFEGE S.A.
Parc de I’Ile 15-27 rue du Port
FRANCJA
Kontrakt nr 6, Usługi „Opracowanie SIWZ dla zadań inwestycyjnych nr 2, nr 3, nr 4 i pomoc techniczna dla JRP” 16.11.2005 Dz. U. UE nr 2005/S 220-217297 BZP 17.11.2005 Nr 263 poz. 61067

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 09.11.2005; Tablica ogłoszeń, 09.11.2005
03.03.2006 CITEC S.A.
Ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
Kontrakt nr 1, Roboty „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie” 26.05.2006 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr 2006/S 99-105881 BZP nr 135 poz. 28749 z dnia 01.06.2006 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22.05.2006; Tablica ogłoszeń, 22.05.2006 Przetarg został unieważniony Zarządzeniem nr RZP 0151-240/06 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 04.08.2006 -
23.12.2006 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr 2006/S 245-263080 Sprostowanie ID:2007-000372 z dnia 03.01.2007 BZP nr 8 poz. 7648 z dnia 08.01.2007 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22.12.2006; Tablica ogłoszeń, 21.12.2006 20.06.2007
HYDROBUDOWA Włocławek S.A.
ul. Skórzewska 35 Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo;
Hydrobudowa Śląsk S.A.
ul. Józefa Wolnego 4
40-857 Katowice
Kontrakt nr 2, Roboty „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, rozbudowa pompowni ‘Raszyńska’ i budowa magistrali wodociągowej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żabieniec, Siedliska etap I, Zalesie Górne etap VI i VI a.” 23.12.2006
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Nr 2006/S 245-263071
BZP Nr 347
poz. 65429 z dnia 29.12.2006 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
22.12.2006r. Tablica ogłoszeń
21.12.2006r.
17.05.2007
ATA Technik Spółka jawna Osiedle Cechowe 31 64-840 Budzyń - Wykonawca budowy magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej i rozbudowy pompowni "Raszyńska"
Fambud J. Pietrzak Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 73 96-100 Skierniewice; Prokom Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 73/79 00-718 Warszawa - Wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
Wodrol - Pruszków S.A. ul. Stefana Bryły 10 05-800 Pruszków; Prokom Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 73/79 00-718 Warszawa - Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z o.o. ul. Turystyczna 36 20-207 Lublin; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A. ul. Droga Męczenników Majdanka 60/62 20-325 Lublin - Wykonawca budowy kanalizacji w Żabieńcu i Siedliskach
Kontrakt nr 3, Roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chylice i Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV.”
22.03.2007 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr 2007/S 57-070164 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
21.03.2007r. Tablica ogłoszeń
22.03.2007r.
04.07.2007 REM-WOD Sp. z o.o.
Ul. Legnicka 28
25-324 Kielce; Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji "HYDROMEL" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156a 26-200 Końskie -
Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym - etap II/2

WODROL S.A.
Ul. Handlowa 3
35-959 Rzeszów - Wykonawca budowy kanalizacji w Chylicach

POL AQUA S.A.
ul. Dworska 1
05-500 Piaseczno - Wykonawca budowy kanalizacji w Zalesiu Dolnym - etap IV
Kontrakt nr 4, Roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Józefosław, Julianów, Zalesie Górne -„Jesówka”, Żabieniec, Jastrzębie, etap II, os. Orężna etap III.” 21.09.2007 r. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr 2007/S 182-222344
19.09.2007r. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
26.03.2008
INTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów - Wykonawcy budowy kanalizacji w Jesówce, Żabieńcu, Jastrzębiu i na osiedlu Orężna w Piasecznie
link - kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Kontrakt nr 4, Roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Józefosław, Julianów, Zalesie Górne -„Jesówka”, Żabieniec, Jastrzębie, etap II, os. Orężna etap III.” 09.04.2008 r. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr 2008/S 69-093046
08.04.2008 r. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
13.08.2008 NTERBUD - LUBLIN S.A., Ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL - Lublin S.A., ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin;
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów - Wykonawcy budowy kanalizacji w Julianowie i Józefosławiu
link - kliknij, aby zobaczyć szczegóły

link - kliknij, aby zobaczyć szczegóły