czwartek 20 czerwiec 2019

 
Zarządzanie projektem
| Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.
Gmina Piaseczno jest Beneficjentem Końcowym projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/014 pn. "Program gospodarki wodno - ściekowej w Piasecznie", odpowiedzialnym za wdrożenie systemu zarządzania projektem. System ten obejmuje stosowanie udokumentowanych procedur przetargowych, prawidłowe przygotowanie kontraktów, racjonalny system zarządzania finansami oraz promocję projektu.

Podstawowym organem decyzyjnym, odpowiedzialnym w procesie realizacji Projektu za wszystkie czynności organizacyjno - prawne jest MAO - Measure Authorising Officer- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr ADK 0151-29/07 z dnia 24 maja 2007 roku w osobie Pana Bogdana Temoszczuka.

MAO wykonuje zadania za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt – JRP.