czwartek 20 czerwiec 2019

 
Finansowanie projektu
| Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.
Wstępnie całkowita wartość projektu wynosiła 43.415.749 Euro. Obecnie jest wyższa.

Wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności wynosi 31.693.497 Euro

Wstępnie udział Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych projektu wynosił 73%. Obecnie jest niższy.

Wstępną strukturę źródeł finansowania projektu, zatwierdzoną przez Komisję Europejską ilustruje poniższy rysunek.

Na realizację projektu Gmina Piaseczno zaciągnęła preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 123 873 000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 mln zł na dofinansowanie zadania I pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie".