czwartek 20 czerwiec 2019

 
Informacje o projekcie
| Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.

Wnioskodawcą i Promotorem projektu oraz Beneficjentem Końcowym pomocy z Funduszu Spójności jest Miasto i Gmina Piaseczno.

Instytucją odpowiedzialną za eksploatację infrastruktury zmodernizowanej i zbudowanej w ramach projektu jest od 7 października 2009 r. Spółka komunalna Gminy Piaseczno: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 714/XN/2008 z dnia 2 września 2008 roku w celu realizacji zadania własnego Gminy Piaseczno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz w związku z realizacją projektu pod nazwą „Program gospodarki wodno – ściekowej w Piasecznie”.

Od dnia 7 października 2009 roku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno dostawcą usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. oraz w stosunku do dotychczasowych Odbiorców - Przedsiębiorstwo Techniczne „Elmar”. Jedynym natomiast dostawcą w zakresie odprowadzania ścieków jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Gmina Piaseczno posiada 63 952 (100%) udziałów o łącznej wartości 31 976 000,00 zł.

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
tel. (22) 750 23 20
www.pwikpiaseczno.pl