czwartek 20 czerwiec 2019

 
Historia
| Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.
 1. 22. 06. 2004 r. – Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 543/IIIN/2004 r. w sprawie akceptacji „Programu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno” i upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania wniosku o dofinansowanie powyższego Projektu ze środków Funduszu Spójności.
 2. 07. 2004 r. – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu w Ministerstwie Środowiska
 3. 08. 2004 r. – Ministerstwo Środowiska przesłało wniosek o dofinansowanie Projektu do Komisji Europejskiej
 4. 11.08.2004 r. – Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie wniosku o dofinansowanie Projektu i nadała oficjalny numer „Program gospodarki wodno – ściekowej w Piasecznie” nr 2004/PL/16/C/PE/014
 5. 11. 2004 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno otrzymał do uzgodnienia projekt decyzji w sprawie dofinansowania Projektu
 6. 17.12.2004 r. – Komisja Europejska wydała Decyzję w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie
 7. 21.02.2005 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał Zarządzenie Nr ADK 0151-4/05 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Athorising Officer)
 8. 03.03.2005 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał Zarządzenie Nr ADK 0151–6/05 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. Jednostka Realizująca Projekt
 9. 16. 09. 2005 r. - Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Spójności między Gminą Piaseczno a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 10. 21. 03. 2006 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowę z wyłonioną w przetargu firmą SAFEGE na nadzór nad realizacją projektu. Jest to tak zwany Inżynier Kontraktu.
 11. 07. 2006 r. - Przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Piasecznie został unieważniony. Potencjalni wykonawcy złożyli oferty cenowe przekraczające zaplanowany na ten cel budżet Gminy
 12. 01.12.2006 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał Zarządzenie Nr ADK 015136/06 w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
 13. 21.12.2006 r. - Ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowę piaseczyńskiej oczyszczalni, oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, pompowni „Raszyńska”, budowę magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żabieniec, Siedliska oraz Zalesie Górne
 14. 17.05.2007 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowy z wyłonionymi w przetargu Wykonawcami Zadania II, obejmującego rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, pompowni "Raszyńska", budowę magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym, Żabieńcu i Siedliskach
 15. 20.06.2007 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowę z Wykonawcą przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piasecznie, objętą w Projekcie jako Zadanie I
 16. 04.07.2007 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowę z Wykonawcami Zadania III pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chylice i Zalesie Dolne - etap II/2 i etap IV"
 17. 26.03.2008 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowę z Wykonawcami trzech pierwszych części Zadania IV pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Józefosław, Julianów, Zalesie Górne - "Jesówka", Żabieniec i Jastrzębie - etap II, os. Orężna - etap III".
 18. 13.08.2008 r. - Gmina Piaseczno podpisała umowę z Wykonawcami Zadania IV części 4 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Julianowie i Józefosławiu".