czwartek 20 czerwiec 2019

 
Akty prawne
| Drukuj |
czwartek, 05 kwiecień 2007.
PODSTAWOWE DOKUMENTY FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Funduszu Spójności:
  (więcej...)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności:
 • (więcej...)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1164/1999 ustanawiającego Fundusz Spójności:
 • (więcej...)
 • Rozporządzenie Komisji 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1164/1994/WE w zakresie systemu zarządzania i kontroli pomocy udzielonej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych. Rozporządzenie 1386/2002 ustanawia również zasady dotyczące weryfikacji i certyfikacji wydatków:
  (więcej...)

 • Rozporządzenie Komisji 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady dla wykonania rozporządzenia 1164/94/WE w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście przedsięwzięć współfinansowanych przez Fundusz Spójności:
  (więcej...)

 • Rozporządzenie Komisji 1831/94 z dnia 26 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie:
  (więcej...)

 • Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami:
  (więcej...)

 • Rozporządzenie Komisji 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności:
  (więcej...)

 • DOKUMENTY MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności):
   (więcej...)
  • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015:
   (więcej...)
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
   (więcej...)
  • Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006:
   (więcej...)
  • Zarządzanie i kontrola Funduszu Spójności – Ogólny podręcznik:
   (więcej...)
  • Wszelkie wytyczne Instytucji Zarządzającej oraz pozostałych instytucji:
   (więcej...)

  DOKUMENTY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
  • Podręcznik dla Beneficjentów Funduszu Spójności:
   (więcej...)

  DOKUMENTY MINISTERSTWA FINANSÓW
  • System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Funduszu Spójności:
   (więcej...)