czwartek 20 czerwiec 2019

 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Gminy Piaseczno | Drukuj |
czwartek, 11 kwiecień 2013.
 
Gmina Piaseczno przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.piaseczno.eu. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów statystycznych oraz do administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających  nas użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Gminy nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi gminne strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Gminy Piaseczno
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w gminnych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
 • świadczenia usług informacyjnych;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 • administracyjne – umożliwiające właściwe administrowanie serwisem
Inne technologie
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.
LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Gdzie szukać pomocy
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Odnośniki do innych stron

Serwis internetowy Gminy Piaseczno  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Gminy Piaseczno.
 
Największa w historii Piaseczna inwestycja pomyślnie zakończona | Drukuj |
poniedziałek, 25 październik 2010.

W piątek, 22 października gmina Piaseczno uroczyście otworzyła miejską oczyszczalnię, kończąc tym samym największy w historii gminy ekologiczny projekt warty ok. 360 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości ok. 125 mln zł (31,7 mln EUR).

więcej
 
Wydawanie warunków technicznych | Drukuj |
czwartek, 23 wrzesień 2010.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 39 wydaje warunki techniczne niezbędne do przyłączenia się do kanalizacji oraz podpisania umowy na odbiór ścieków dla miejscowości Julianów i Józefosław oraz dla osiedla Orężna w Piasecznie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem: tel. 22 750-23-20, 701-54-00, adres internetowy www.pwikpiaseczno.pl.
 
Docenieni w konkursie "Modernizacja Roku 2009" | Drukuj |
piątek, 27 sierpień 2010.

Gmina Piaseczno została finalistą czternastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2009". Wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk na uroczystej gali 26 sierpnia na Zamku Królewskim odebrał gratulacje i dyplom Finalisty Konkursu.

więcej
 
Piaseczno docenione przez Komisję Europejską | Drukuj |
czwartek, 05 sierpień 2010.

Realizowany przez gminę Piaseczno program gospodarki wodno-ściekowej w ramach unijnego Funduszu Spójności został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z najlepszych przykładów realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Przykład Piaseczna opisany został w najnowszym wydawnictwie Komisji Europejskiej ilustrującym realizowaną politykę regionalną.

więcej
 
Podpisywanie umów na odbiór ścieków | Drukuj |
wtorek, 10 listopad 2009.

Informujemy, że obecnie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków można podpisywać wyłącznie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, przy ul. Żeromskiego 39 (www.pwikpiaseczno.pl). Zlikwidowany został punkt podpisywania umów w przedsionku sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.